ปลุกของ อ.ตึ๋ง วิชาทางไสยศาสตร์


เป็นวิชาทางไสยศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งสามารถทดสอบได้ว่าของนั้นมีพลังชนิดใด คือ ถ้าตัวไม่สั่น เป็นของปลอม ถ้าตัวสั่นเบา เป็นเมตตามหานิยม ถ้าตัวสั่นแรง เป็นแคล้วคลาด และถ้าตัวสั่นแรงมากๆ เป็นอยู่ยงคงกะพัน

0 ความคิดเห็น: